top of page

Elin Crowley

Mae Elin yn creu gwaith argraffu gan gymryd ysbrydoliaeth o'r tirwedd o'i chwmpas yng Nghanolbarth Cymru. Mae'r ffordd o fyw yn ei chymuned Cefn gwlad Cymreig yn ddylanwad mawr arni, yn enwedig y cyferbyniadau sy'n digwydd yn ddyddiol - y naturiol a'r anaturiol, yr oerfel a'r cynhesrwydd, y lleol a'r byd-eang, y byw a'r marw, y pethau sy'n dylanwadu ei synnwyr o le yn y byd. 

Elin is a Printmaker who takes inspiration from the landscape around her in Mid Wales. The way of life in her Welsh speaking farming community in rural Wales is a big influence on her, especially the contradictions within it - the natural and the man made, the cold and warm, the local and the global, the living and the dead, all of which influence her sense of place in the world.

bottom of page