top of page

Marian Haf

Marian Haf Works from her garden studio in her native corner of Ceredigion taking inspiration from her life in rural west Wales a fine art painting graduate and self-taught printmaker working predominantly with collagraph enjoying its accessibility and possibilities. Marian works by tearing and drawing into mountboard which is inked intaglio resulting in soft tonal depth punctuated by sharp lines and staccato dots often combining it with embossing, Marian enjoys the quiet second narrative caught on a second glance or closer look.

 

Mae Marian Haf yn gweithio o’i stiwdio yn yr ardd y neu chornel enedigol o Geredigion gan gymrud ysbrydoliaeth o’i bywyd yng nghefn gwlad Cymru, Graddedig mewn peintio celf gain a gwneuthurwr printiau hunanddysgedig yn gweithio’n bennaf gyda cholagraff yn mwynhau ei hygyrchedd a’i bosibiliadau. Mae Marian yn gweithio trey rwygo a crafi I mewn i gardfwrdd sydd wedyn yn cael eu incion intagliosyn arwain at ddyfnder tonyddol medal wedi’i atalnodi gan llinellau miniog a datiau staccato yn aml yn ei gyfuno a boglynnu. Mae Marian yn mwynhau’r ail naratif tawel a ddaliwyd ar ail olwg neu olwg agosach.

bottom of page